Në Autobuz Kamera Kap Diçka Të Fri.Kshme! Na U Dridh Trupi Çfarë Bëri Kjo Grua

Në autobuz kamera kap diçka të fri.kshme! Na u dridh trupi çfarë bëri kjo grua

Fëmijët jetojnë në një botë të panjohur dhe nuk e dinë edhe se çfarë është të bësh mirë apo të sillesh keq, ndaj dhe është detyra jonë t’u rrimë afër dhe t’i këshillojmë për veprimet e tyre pasi vetëm në këtë mënyrë ata do të zënë mend.

Kush nga ju nuk ka qenë fëmijë? Kjo është një pyetje rutinë pasi të gjithë ne e dimë se kur kemi qenë fëmijë, nuk kemi lënë “dy gurë” bashkë.Shty,pe rek.lame.n me posh.te dhe vazh.do le.xo..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.